صفحه اصلی > آموزش > دوره های آموزشی قطب > آموزش مجازی 

آموزش مجازی

1. آموزش نرم افزار CAMEO Chemicals

2. آموزش نرم افزارSurfer

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3- آموزش wiser بخش1

4-آموزش wiser بخش2

5-آموزش wiser بخش3

6-آموزش wiser بخش4

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دوره آموزشی اصول ارزیابی مواجهه شغلی صدا در محیط کار

مدرس دوره : دکتر محسن علی آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت همدان

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

فایل آموزشیpdf

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan