صفحه اصلی > درباره قطب > معرفي ساختار قطب 

ساختار قطب

 

در حال حاضر رياست قطب بر عهده دكتر عبدالرحمن بهرامي مي باشد. قطب مهندسي بهداشت حرفه اي داراي دو معاونت با عناوين معاونت علمي پژوهشي و معاونت اجرايي است. در حال حاضر مسئوليت معاونت علمي بر عهده آقاي دكتر فرشيد قرباني بوده و آقاي دكتر اميد كلات پور هم معاونت اجرايي قطب را عهده دار مي باشد. ساير اعضاي گروه هم كه به عنوان اعضاي قطب از طرف رياست قطب براي مدت دو سال به عضويت قطب در آمده اند به شرح زير مي باشند:

1. آقاي دكتر رستم گلمحمدي

2. آقاي دكتر مصطفي ميرزايي

3. آقاي دكتر ايرج محمدفام

4. آقاي دكتر مجيد معمتدزاده

5. آقاي دكتر رشيد حيدري مقدم

6. آقاي دكتر محسن علي آبادي

7. آقاي دكتر محمدجواد عصاري

 

ضمنا اين قطب اعضاي افتخاري خويش را از بين اعضاي هيات علمي ساير دانشگاه ها با افتخار پذيرا مي باشد.

يکشنبه ٠٦ مهر ١٣٩٩

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan