صفحه اصلی > درباره قطب > معرفی قطب بهداشت حرفه اي 

قطب علمی آموزشي بهداشت حرفه ای كشور

 Center of Excellence for Occupational Health

 

 

    به منظور توسعه و ارتقاء سطح کیفیت فعالیتهای علم و فناوری در راستای دستیابی به اهداف راهبردی در سند چشم انداز توسعه، نقشه جامع علمی کشور در بخش سلامت، حفظ و صیانت از سلامت نیروی کار ، قطب علمی «بهداشت حرفه ای» کشور در دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی همدان تاسیس می گردد.

 

ارزش ها و باورها (Values):

     تعالیم اسلام همواره برای جان انسان ارزش قائل بوده است. قرآن حکیم در آیه 32 سوره مبارکه مائده فرموده است: «هرکس یک نفر را نجات دهد مانند آن است که همه انسانها را نجات داده است». با تعهد به ارزشهای اسلامی و تصریح حفظ سلامت آحاد جامعه و عدالت اجتماعی در قانون اساسی و قوانین مصوب بالاخص قانون کار جمهوری اسلامی ایران، تامین سلامت نیروی کار و با در نظر گرفتن اولویتهای ملی و تعهدات بین المللی به خدمت گرفتن نتایج جدید ترین دستاوردهای علمی - اجرایی و پژوهشی، به کار گیری جدید ترین فناوری های مناسب در این رشته و همچنین با پایش و کنترل عوامل زیان آور شغلی و عوامل تهدید کننده ایمنی و ارگونومیک در محیط کار،  به کار گیری کارکنان در محیطهای شغلی سازگار با توانایی های جسمی و روانی آنان و انطباق کار با انسان می‌توان به مقوله مهم بهداشت حرفه ای به عنوان ابزار و روش پیشگیری از صدمات شغلی دست یافت. مهمترین ارزشهای در این مقوله شامل موارد زیر است:

 

1.      کمک به ارتقاء سطح سلامت به عنوان يك حق مسلم برای شاغلین

2.      کمک به توسعه علمی و فناوری کشور در حوزه بهداشت حرفه ای

3.      اولویت بهداشت بر درمان و بازتوانی

4.      تدوین حدود مجاز مواجهه شغلی

5.      توجه و مراعات موازين شرعي و اصول اخلاقي در فعالیتهای علمی

6.       ارج نهادن به جايگاه والاي کار و تكريم عملی و صیانت از نیروی کار

7.      توجه به نیازهای واقعی کشور و اولویت دادن آنها در انجام فعالیتهای علمی

8.      ارج نهادن به خلاقيت و نوآوري در انجام فعالیتهای علمی

9.      ارج نهادن به انجام كار گروهي در انجام فعالیتهای علمی

10.  پاسخگو بودن

 

رسالت و ماموریت (Mission):

     مشاركت در توسعه علمی کشور و مشارکت در بهبود بهداشت حرفه ای شاغلین و ارتقاء موقعيت علمي کشور در این حوزه، دستیابی به فناوريهاي نوين به منظور رفع نیاز کشور و حضور فعال در عرصه هاي بين المللي از طريق ايجاد بستر و فضاي پویا براي محققين جهت انجام فعالیتهای علمی و برقراري ارتباط فعال با سياستگذاران و متوليان بهداشت و ایمنی شغلی در كشور.


چشم انداز
(VISION):

ما بر آن هستيم تا با توسعه و ارتقاي سطح علمی در حوزه بهداشت و ایمنی شغلی با نهادينه ساختن فرآيند فعالیتهای علمی و رفع نیاز کشور در حوزه اجرایی و تامین فناوری به عنوان يكي از قطب های موفق علمی در سطح ملي و بين المللي به شمار آمده و با استفاده از فناوریهای نوين در تولید علم و تبدیل آن به ثروت برای کشور در خدمت ارتقاي سلامت شاغلین باشيم. این قطب کوشش می نماید که از طریق راهبردهای آموزشی پژوهشی، اجرایی و مدیریتی نیروی انسانی کارآمد متخصص را تربیت نموده و با تاکید بر تعهد ملی در این رشته موجب تامین بهداشت شغلی نیروی کار و ایمنی در محیط کار گردد.

 

هدف کلی (Goal):

تامین، حفظ و ارتقای سطح سلامت شغلی همه کارکنان

 

 

راهبردها (Strategies):

1-    همكاري علمي و تخصصي با وزارت متبوع در جهت بازنگري و بروز رساني حدود مجاز مواجهه شغلي (OEL) كشور ]با توجه به اينكه مجري ويرايش سوم آن (در سال 1391) به عهده اين گروه بوده است[.

2-    همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي پايش و كنترل آلاينده هاي شيميائي هواي محيط كار

3-    همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي پايش و كنترل عوامل زيان آور فيزيكي محيط كار

4-    همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي ارزيابي ريسك، پيشگيري و كنترل خطرات، حوادث و صدمات شغلي و جاده اي

5-    همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي پايش و ارزيابي ريسك فاكتورهاي ارگونوميكي و پيشگيري از آسيب هاي اسكلتي عضلاني مرتبط با كار

6-     همكاري در تدوين و اجراي برنامه ملي پايش و كنترل مسموميت هاي شغلي

7-    توسعه همكاريهاي علمي از طريق تربيت نيروي انساني متخصص و پژوهشگر مورد نياز كشور با دانشگاههاي داخل و مراكز و قطب هاي علمي خارج از كشور

8-     توسعه انتشارات علمي در زمينه بهداشت حرفه اي، ايمني شغلي و ارگونومي

9-    برگزاري دوره هاي تخصصي و همايش هاي علمي در حوزه هاي پيش گفت.

 

 

 


 

 


The Department of Occupational Health was founded in 1990 and is now top of the department at Hamadan  University of Medical Sciences in the safety and labor Health in Islamic Republic of Iran.

The Ministry of Health and Medical Education recognized the department to excellence control of occupational health in the Islamic Republic of Iran at 2014. The Centre is in charge of instructing students in Occupational Health and Ergonomics.

The Excellence Centre  of Occupational Health plays vital roles in anticipating, recognizing, assessing, controlling and managing workplace  and  currently consists of 11 full-time faculty members. The excellence center of occupational health is a key component of Hamadan University of Medical Sciences approach and offer courses in fundamental and current topics in industrial hygiene, exposure assessment, control technology, ergonomics, physical hazards, analysis and control of chemical agents, occupational toxicology, safety and protection of workers in workplaces.

The excellence center of occupational health provides graduate training at both the masters and doctoral level.  Currently, the center has 30 M.Sc. and 20 Ph.D students. During our 25-year we have graduated over 600 Bs.C students  and 50 Ms.C.

 

Academic member

 

 

 

Abdulrahman Bahrami

Professor

https://scholar.google.com/citations?user=gK89HoYAAAAJ&hl=en

Majid Motamedzadeh

Professor

https://scholar.google.com/citations?user=-WVw5MYAAAAJ&hl=en

Rostam Golmohamadi

 professor

https://scholar.google.com/citations?user=_8ot3dMAAAAJ&hl=en&oi=ao

Iraj Mohamadfam

Associate professor

 

Farshid Ghorbani

Associate professor

https://scholar.google.com/citations?user=tQ5TYQUAAAAJ&hl=en

Mohamad Javad Assari

Lecturer

https://scholar.google.com/citations?user=iYL9Zj8AAAAJ&hl=en

Mohsan Aliabadi

Lecturer

https://scholar.google.com/citations?user=l88sg6gAAAAJ&hl=en&cstart=20&pagesize=20

Omid Kalatpour

Lecturer

https://scholar.google.com/citations?user=WrFeF_YAAAAJ&hl=en

Mostafa Mirzaie

Lecturer

https://scholar.google.com/citations?user=8nREQokAAAAJ&hl=en

 

The Occupational Health Laboratory is a modern facility that constituted an integrated infrastructure supporting research and technological development and offering a wide range of laboratory services. It promotes occupational safety and hygiene, using the most varied and appropriate methodologies to assess working conditions, supported by cutting-edge equipment. Its activity provides guidance for the, the identification of sentinel health events, and monitor exposures in working populations in order to prevent and control occupational hazards and their associated diseases and injuries.

 

The laboratory provides analytical and consulting services, whether to corporations, occupational physicians, safety technicians or others, at the occupational health area.From the numerous conceivable evaluations, these stand out:

Physical Agents: occupational noise, vibrations (transmitted to the hand-arm system and the whole body), illuminance, luminance, non-coherent optical radiation, thermal stress and comfort.

 Chemical Agents: Aerosol such as inhalable and respirable particulates,  gases and vapors.

The  chemical compounds Laboratory for postgraduate students
This laboratory program has Gas Chromatography/Mass Spectrometry (GC/MS), Gas Chromatography (GC), High Performance Liquid Chromatography (HPLC); cold vapor and graphite furnace atomic absorption and spectroscopy,  UV/VIS spectrophotometry and ion chromatography.  The GC/MS test section analyzes environmental and other samples for volatile and semi-volatile toxic organic contaminants. The GC and HPLC laboratory sections analyze environmental and other samples for toxic organic contaminants. The Sample Preparation section performs the various sample preparation, extraction and cleanup protocols previous to GC/MS, GC, HPLC and ABS.

The Trace Metal analyzes aqueous and several non-aqueous sample matrices for the presence of trace metals by cold vapor and graphite furnace atomic absorption and spectroscopy. Solid-phase extraction (SPE), solid-phase micro-extraction (SPME), and headspace sampling are performed in this laboratory.

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan