صفحه اصلی > تماس با ما 

دفتر قطب  :  

همدان - خيابان شهيد فهميده - روبروي پارك مردم - دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده بهداشت-دفتر قطب علمی مهندسی بهداشت حرفه ای کشور

تلفنهاي تماس :

     دفتر قطب خانم مهندس زارعی :                38381645-081

    تلفنخانه دانشگاه:                        38380160  داخلی 572

     فاكس  :                                          38380509  -081       

     پست الکترونيکي                            ceoh@umsha.ac.ir 

     کد پستي:                                            6517838736 

      مدیریت وب سایت قطب :                              مهندس ابراهیم چاوشی (ایمیل chavoshi@umsha.ac.ir)

      تلفن تماس مدیرت وب سایت                        38380398 داخلی 43

     دفتر دانشکده بهداشت :               38380025 و 38380026 


آدرس قطب علمی بهداشت حرفه ای کشور


مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan