صفحه اصلی > انتشارات > کتب اعضاي قطب 


دکتر عبدالرحمان بهرامی

1- نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا جلد 1، انتشارات باباطاهر – همدان سال 1378

2- نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا جلد 2، انتشارات فن آوران  – 1382

3- نمونه برداري و تجزيه آلاينده هاي هوا جلد 3 انتشارات فن آوران  – 1384

4- روش های مهندسی کنترل آلودگی هوا جلد1 عبدالرحمان بهرامی, انتشارات فن آوران  ، 1390

 دکتر رستم گلمحمدی

1-        مهندسی صدا و ارتعاش در صنعت و محیط زیست - ویرایش چهارم (دکتر رستم گلمحمدی- انتشارات دانشجو- همدان)1389

2-        مهندسی روشنایی - چاپ چهارم (دکتر رستم گلمحمدی- انتشارات دانشجو- همدان)1390

3-        مهندسی حریق - چاپ چهارم- ویرایش سوم (دکتر رستم گلمحمدی- انتشارات فن آوران)1391

4-        تنظیم شرایط جوی در محیط کار (تالیف: دکتر رستم گلمحمدی، دکتر محسن علی آبادی انتشارات دانشجو- همدان)1391

 


دکتر مجید معتمد زاده

1-        ارگونومی در ایستگاه کار با کامپیوتر (دکتر مجید معتمدزاده، مهندس بابک شاهچراغ، مهندس عالیه عنایتی موفق- انتشارات فن آوران)1390

2-        ابزارگان ارگونومی برای صنعت- ویرایش دوم (مهندس عباس بهرامی، دکتر علی اکبر طاهریان، دکتر مجید معتمدزاده- انتشارات آثار سبحان)1392

3-        نکات بازبینی ارگونومی (راه حل های کاربردی و اجرایی به منظور ارتقاء سطح ایمنی، بهداشت و شرایط محیط کار (مهندس انسیه داوری، مهندس مسعود شفیعی مطلق، مهندس قاسم طوری، مهندس طاهره غلامی، مهندس ندا مهدوی، مهندس امین میرزاخانی- زیر نظر دکتر مجید معتمدزاده- انتشارات فن آوران)


دکتر فرشید قربانی شهنا

1-        طراحی و کاربرد اسکرابرها در کنترل آلودگی هوا (دکتر فرشید قربانی شهنا- انتشارات فن آوران)1391دکتر محسن علی آبادی

1-        جنبه های بهداشتی مواجهه با پرتوهای غیریونساز (دکتر محسن علی آبادی- انتشارات کرشمه)1392

نظرات نویسنده در مورد کتاب :
با توجه به کمبود منابع علمی به زبان فارسی در خصوص جنبه های بهداشتی مواجهه با پرتو های غیر یونساز، در این کتاب سعی شده است که با بیانی ساده در چهار فصل، مباحث مهم از جمله ماهیت و منابع انتشار پرتوها، اثرات بهداشتی مواجهه با پرتوها، روش های اندازه گیری و ارزیابی مواجهه عمومی و شغلی و همچنین اصول حفاظتی مواجهه با پرتوهای غیر یونساز مورد بحث قرار گیرد. مطالعه این کتاب به مهندسین بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط، محیط زیست، برق و فن آوری ارتباطات توصیه می گردد.


2-        تنظیم شرایط جوی در محیط کار (دکتر رستم گلمحمدی، دکتر محسن علی آبادی- انتشارات فن آوران)1391

نظرات نویسنده در مورد کتاب :
کتاب تنظیم شرایط جوی در محیط کار که مطابق با سرفصل های آموزشی مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد بهداشت حرفه ای تنظیم شده است با بیانی ساده در هشت فصل، مهم ترین عوامل موثر بر شرایط جوی محیط کار و روش های تنظیم آن را مورد بحث قرار داده است. مطالعه این کتاب به جامعه مهندسی کشور خصوصاً مهندسین بهداشت حرفه ای، مهندسین محیط زیست و مهندسین عمران توصیه می گردد.


دکتر امید کلات­ پور

1-        مدیریت شرایط اضطراری - دکتر امید کلات پور- تاريخ انتشار1388-انتشارات فن آوران

2-        دانشنامه مديريت بحران و شرايط اضطراري- تاريخ انتشار 1393- چاپ اول- انتشارات فن آوران

3-        سیستم فرماندهی مدیریت رویداد-تاریخ انتشار 1394-چاپ اول- انتشارات فن آوران 


دکتر مصطفی میرزایی علی آبادی

1-        ایمنی و بهداشت برای مهندسین - چاپ سوم ( دکتر ایرج محمدفام، دکتر مصطفی میرزائی علی آبادی - انتشارات فن آوران 1393)

2-        ایمنی مخازن و عملیات بارگیری و تخلیه (دکتر مصطفی میرزائی علی آبادی، مهندس مرتضی نصرتی - انتشارات فن آوران 1393)

3-        خطرات ناشی از برق و الکتریسته ساکن (دکتر مصطفی میرزائی علی آبادی، مهندس مرتضی نصرتی - انتشارات فن آوران 1393)

4-        ورود به فضاهای بسته (دکتر مصطفی میرزائی علی آبادی، مهندس مرتضی نصرتی - انتشارات فن آوران 1393)

5-        خطرات ناشی از فشار حبس شده و خلاء (دکتر مصطفی میرزائی علی آبادی، مهندس مرتضی نصرتی - انتشارات فن آوران 1393)

6-        خطرات کوره‌ها و دیگ‌های بخار (مهندس مرتضی نصرتی، دکتر مصطفی میرزائی علی آبادی - انتشارات فن آوران 1393)

7-        خطرات بخار آب (مهندس مرتضی نصرتی، دکتر مصطفی میرزائی علی آبادی - انتشارات فن آوران 1393)

8-        ایمنی مواد سبک نفتی (مهندس مرتضی نصرتی، دکتر مصطفی میرزائی علی آبادی - انتشارات فن آوران 1393) 


دکتر ایرج محمد فام

1-        مهندسي ايمني - انتشارات فن آوران همدان -  1380 ـ (چاپ ششم 1389)

2-        ارزيابي كمّي ايمني- انتشارات دانشگاه علوم پزشكي همدان - 1381(چاپ دوم 1382)

3-        تجهيزات حفاظت فردي - انتشارات فن آوران همدان چاپ سوم - 1382

4-        آمار و طرح پژوهش در ايمني و بهداشت -انتشارات دانشگاه علوم پزشكي همدان چاپ دوم - 1383

5-        مقدمه اي بر ايمني و بهداشت در برق - انتشارات فن آوران همدان چاپ دوم – 1389

6-        تکنیکهای آنالیز ایمنی: آنالیز ایمنی شغلی- انتشارات فن آوران همدان چاپ دوم – 1384

7-        تکنیکهای آنالیز ایمنی: آنالیز مقدماتی خطر- انتشارات فن آوران همدان چاپ دوم – 1384

8-        تکنیکهای آنالیز ایمنی: آنالیز درخت خطا- انتشارات فن آوران همدان چاپ دوم – 1384

9-        تکنیکهای آنالیز ایمنی: مطالعه عملیات و خطر- انتشارات فن آوران همدان چاپ دوم – 1384

10-        ایمنی، بهداشت و شرایط کار در انتقال تکنولوژی به کشورهای در حال توسعه - انتشارات فن آوران همدان – چاپ دوم 1384

11-        استاندارد OHSAS 18001:2007و ارزيابي و مديريت ريسك- انتشارات فن آوران همدان – 1387

12-        مدیریت کیفیت جامع و ایمنی - انتشارات فن آوران همدان – 1387

13-        راه حل هاي خلاقانه در ايمني، بهداشت و محيط زيست -  انتشارات فن آوران همدان – 1387

14-        ایمنی و بهداشت برای مهندسین - انتشارات فن آوران همدان – 1389

15-        راهنمای مدیریت تغییر برای بهبود ایمنی فرایندی -انتشارات دانشگاه علوم پزشكي همدان - 1391

16-        آموزش اثر بخش در  HSE: تكنيك ها، بازيها و تمرين ها - انتشارات دانشگاه علوم پزشكي همدان – 1391

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan