صفحه اصلی > انتشارات > مجلات دانشجويي > گاهنامه ارتقا سطح توسعه انساني 

اين مجله گاهنامه دانشجويي موسسه كار به سردبيري آقاي پيمان احمدي مي باشد.

   دانلود : 4.Esta.pdf           حجم فایل 3319 KB
   دانلود : 3.Esta.pdf           حجم فایل 4746 KB
   دانلود : 2.Esta.pdf           حجم فایل 3319 KB
   دانلود : 1.Esta.pdf           حجم فایل 1534 KB
مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan