صفحه اصلی > درباره ما  > ساختار قطب 

دکتر عبدالرحمان بهرامی
ریاست قطب

 

دکتر فرشید قربانی
معاون علمی

 

دکتر امید کلات پور
معاون اجرایی قطب

 

اعضای رسمی قطب

 

دکتر مجید معتمد زاده

 

دکتر محمد جواد عصاری

 

دکتر محسن علی آبادی

 

دکتر ایرج محمد فام

 

دکتر رستم گلمحمدی

 

دکتر رشید حیدری مقدم

 

دکتر مصطفی میرزایی

 

اعضای کلوب افتخاری

اعضای هیات علمی

کارشناسان صنایع

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan