صفحه اصلی > آموزش > دانش آموختگان > مهندسی بهداشت حرفه ای > PhD 

لیست فارغ التحصیلان دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای

سال فراغت از تحصیل

نام خانوادگي - نام

94

عابدي - كمال الدين

94

اسحاقي - محبوبه

93

كلات پور - اميد

93

عطاري- سيد قوام الدين

93

افشاري - داود

93

كريمي زوردگاني - سارا

92

علي ابادي -محسن

92

حيدري -محمود

91

زارع سخويدي- محمد جواد

91

شيرالي- غلامعباس

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan