صفحه اصلی > آموزش > کارگاهها و آزمایشگاهها > آزمایشگاه عوامل شیمیایی 
سرپريت فني: دکتر محمد جواد عصاري

    كارشناس: خانم مهندس کرمی   داخلی 222

 

تلفن: 8-8276295   داخلي:222

پست الکترونيک:

 

 

 

 

                             آزمايشگاه عوامل شيميايي                            

رديف

نام دستگــاه

مدل

كارخانه سازنده

تعداد

1

ميكروسكوپ

ZEISS

1

2

،،

CH-2

Olympus

1

3

پمپ نمونه برداري با دبي بالا ( برقي)

PORTABLE

NEGRETTI

6

4

،،

Platon

2

5

پمپ نمونه برداري فردي

224-pcxR3

SKC

6

6

،،

NR 645

NEGRETTI

4

7

پمپ پيستوني

801

GASTEC

3

8

گاز متر خشك

ELSTER

1

9

گاز متر تر

ELSTER

2

10

تستر پمپ با دبي بالا

NR 711

NEGRETTI

1

11

تستر پمپ با دبي پايين

NR 711

NEGRETTI

1

12

پمپ آرکادئوني

31

DRAGER

 

13

پمپ نمونه برداري

NR 346

NEGRETTI

2

14

شارژر پمپ فردي

224-32 SCR

SKC

1

15

روتامتر دراشلهاي مختلف

SKC

8

16

گاز سنج SO2

SGA 94

Kane- May

1

17

گاز سنج CO

SGA 91

Kane- May

1

18

سيكلون

-

SKC

7

19

فيلتر هلدر

-

SKC

10  

20

كيسه هاي نمونه برداري

-

SKC

6

21

گراتيكول چشمي و شيئي

-

GRATCULE

6

22

ايم پينجر (انواع) و بابلرهاي متخلخل

-

-

30

23

اسپيرو متر

4049

Vitalograph

1

24

ايمپكتور كاسكيد

-

SENTRIPETER

1

25

كيت كامل روتامتر

-

انگليسي

1 سري

26

فلومتر حباب صابون(2 ليتري)

-

SKC

2

27

يونيت آموزشي فن( کارگاه تهويه)

-

دانشكده بهداشت

1

28

آنمومتر پره اي

-

Air flow

1

29

ترمومتر- رطوبت سنج

-

HANNA

1

30

كرونومتر ديجيتال

-

خارجي

2

31

كرونومتر عقربهاي

-

روسي

3

32

كرونومتر ديجيتال

-

خارجي

1

33

اسپيرومتر استاتيكي

-

دانشكده بهداشت

1

34

ترازوي حساس با دقت 0001/0 گرم

BP121S

SARTORIUS

1

35

دستگاه گاز سنج NO . NO2

G750

POLYTECTOR

1

36

هگزلت

113 A

انگلستان

1

37

دستگاه اندازه گيري گرد و غبار

-

HANWELL LONDON

1

38

بن ماري جوش

-

SHIMI FAN

2

39

سانتريفوژ

CE.148

SHIMI FAN

1

40

گاز سنج co2

testo 535

testo

1

41

مولتي گاز سنج

G750

GFG

1

42

يون سلكتيو

B740

ION LAB

1

43

پمپ نمونه برداري LOW FLOW

 -

 SKC

 10

44

 Smoke meter

 -

 -

 1

45

 Dust counter

a1.108

 GRIMM

 1

 46

 فلومتر ديجيتال

Defender510 

 BIOS

 1

 47

 ست SPE

 -

 -

 1

 48

ميكرو مانومتر 

 -

 -

 1

49

PHمتر

HI8014

HANNA

1

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan