صفحه اصلی > آموزش > کارگاهها و آزمایشگاهها > آزمایشگاه سم شناسی 
آزمايشگاه سم شناسي صنعتي و شيمي تجزيه

آزمايشگاه سم شناسي صنعتي

سرپرست: مهندس محمد جواد عصاري                                 

کارشناس: مهندس رضا شهيدي

تلفن: 8229070   داخلي:233

پست الکترونيک:

 

تجهيزات آزمايشگاه:

آزمايشگاه   سم شناسي  صنعتي

  رديف

نام دستگــاه

مدل

كارخانه سازنده

تعداد

1

اسپكترو فتومتر

4049

L K B

1

 

2

ترازوي حساس

-

Sartorius

1

 

3

آب مقطر گيري

شيشه اي

MERIT

1

 

4

بن ماري جوش

-

ايراني

1

 

5

بن ماري تبخير

-

شيمي فن

1

 

6

ميكسچر ارتعاشي

-

خارجي

1

 

7

كوره 1200 درجه

-

شيمي فن

1

 

8

اجاق سوكسله

-

ايراني

1

 

9

فور

-

آلماني

1

 

10

سانتريفوژ

-

آلماني

2

 

11

PH متر

schott

آلمان

1

 

12

رفراكتومتر

 

 

3

 

           
مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan