صفحه اصلی > آموزش > کارگاهها و آزمایشگاهها > آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی 

آزمایشگاه مرکزی تحصیلات تکمیلی

سرپرست فني:  دكتر عبدالرحمن بهرامي

 

کارشناس: مهندس عليخاني

تلفن :   38276295  - 0811 داخلي: 267

 

 

 

 

 

 

تجهيزات آزمايشگاه:

1- دستگاه گازكروماتوگراف طيف بين جرمي (GC-MS)

2-دستگاه كروماتوگرافي مايع با عملكرد عالي(HPLC)

3- دستگاه يون كروماتوگرافي همراه با آشكار ساز هدايت الكتريكي

4- دستگاه گاز كروماتوگراف مجهز به آشكار ساز يونش شعله اي GC with FID

5- دستگاه گازكروماتوگراف مجهز به آشكارساز هدايت گرمايي GC with TCD

6-دستگاه جذب اتمي (شعله و كوره)

7- دستگاه اسپكتروفتومتر UV-Vis

8-گاز كرماتوگراف با آشكار سازهاي FID-ECD-FPD

9-طيف سنج جذب اتمي (شعله و كوره)Atomic Absorption Spectrophotometer  (model Analyst 700 flame  and Furnace-MHS)

10-طيف سنج نوري(مرئي و فرابنفش)Spectrophotometer UV-Vis

11-طيف سنج نوري(مرئي و فرابنفش )Spectrophotometer UV-Vis  model : lambada25

12-طيف سنج نوري(مرئي و فرابنفش و زير قرمز)Spectrophotometer UV-Vis-IR  model : lambada950  

13-طيف سنج شعله ايFlamephotometer

14-آب مقطر گيري ديونيزه Dionyuser System

15-ترازوي آزمايشگاهي با حساسيت 0.0001 گرم

16-استريو ميكروسكوپ مجهز به دوربين ، ميكروپروسسور،تيوب ترسيم،مانيتور رنگي 14 اينچ و اداپتور

17-ميكروسكوپ

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan