صفحه اصلی > آموزش > کارگاهها و آزمایشگاهها > کارگاه تهویه صنعتی 

كارگاه تهويه صنعتي

سرپرست : دكتر فرشيد قرباني شهنا

كارشناس فني : خانم مهندس كرمي

تلفن تماس : 08138380160  داخلي 222

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan