صفحه اصلی > آموزش > کارگاهها و آزمایشگاهها > کارگاه ارگونومی 

آزمایشگاه ارگونومی :


سرپرست فني:  دكتر مجید معتمد زاده

کارشناس: مهندس رضا شهیدی

 

تلفن :   38380583  - 0811 داخلي: 233

 

 

 

 

 

تجهيزات آزمايشگاه:

تجهیزات آزمایشگاه ارگونومی

رديف

نام دستگــاه

سال خريد

مدل

كارخانه سازنده

1

دو چرخه ارگومتر

86

BSC 500

Horizon

2

دو چرخه ارگومتر

89

874E

Monark

3

دو چرخه ارگومتر

74

 

Prospeed

4

تردمیل

86

Elitte 4.0T

Horizon

5

دستگاه EMG

87

 

Negar andishegan

6

دستگاه EEG

87

 

Negar andishegan

7

EMG 8 کاناله

90

MWX8

Biometrics

8

دینامومتر کششی

89

32526

Lafayette

9

دینامومتر فشاری- کششی

89

32527

Lafayette

10

دینامومتر دیجیتال

89

 

Lutron

11

دستگاه ارزیابی عکس العمل انسانی مجهز به تاچ کی و پدال پا

89

Moart

Lafayette

12

صفحه تعادل سنجی

89

16030

Lafayette

13

دستگاه تست بینایی

89

 

Lafayette

14

تریسر  دو دوستی

89

 

Lafayette

15

فلیکر

88

 

ایرانی

16

تریسر آیینه ای

89

 

Lafayette

17

تریسر گردان

89

30010

Lafayette

18

انواع ستهای مهارت سنجی

89

 

Lafayette

19

ضربان سنج پیشرفته

89

RS800cx

Polar

21

ضربان سنج

80

 

Bion

23

ترازوی دیجیتال

86

 

Seca

23

دوربین دیجیتال

88

 

sony

24

ست آنتروپومتری

86

 

ایرانی

27

صندلی آنتروپومتری

91

 

ایرانی

28

کالیپر پوست

89

 

Lafayette

29

کایپر عمق سینه

89

 

Lafayette

30

بادی کامپوزیشن آنالایزر

91

N20

Aiia

31

انواع کولیس  معمولی در ابعاد متفاوت

74

   

32

انواع کولیس دیجیتال در ابعاد متفاوت

74

   

32

گونیامتر

89

F00630

Biplane

33

گونیامتر انگشتی

89

   

34

ست اندازه گیری حد دسترسی در حالت نشسته

89

 

Lafayette

35

نقاله زاویه سنج مفاصل

89

 

Lafayette

36

نرم افزار شناختي

93   N-black
37 نرم افزار شناختي 93   Go no go
38 نرم افزار شناختي 93   Ciognitive Performance Test(CPT) 
مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan