صفحه اصلی > ریاست قطب > تماس با ریاست 

دفتر قطب  :  

همدان - خيابان شهيد فهميده - روبروي پارك مردم - دانشگاه علوم پزشكي همدان - دانشكده بهداشت-دفتر قطب علمی مهندسی بهداشت حرفه ای کشور

تلفنهاي تماس :

تلفن مستقیم :                      38381645

تلفنخانه دانشگاه :                 38380583    و 38380160 داخلی540


فاكس  :                               38380509  -081

ایمیل :                                bahrami@umsha.ac.ir

پست الکترونيکي قطب:      ceoh@umsha.ac.ir 

کد پستي:                               6517838736

نقشه دفتر قطب     دفتر دانشکده بهداشت :        38380025 و 38380026 
    

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan