صفحه اصلی > پژوهش > الویتهای پژوهشی > الویتهای پژوهشی قطب 

اولویت های پژوهشی

گروه بهداشت حرفه ای:

1)      بررسی و پیشگیری از حوادث و سوانح در محیط های کاری و جاده های شهری

2)      ارزیابی و کنترل عوامل فیزیکی در محیط های کاری

3)      ارزیابی و کنترل آلاینده های شیمیایی و بیولوژیکی هوا

4)      بررسی سموم در شاخص های بیولوژیکی بدن و ارتباط با انتشار در هوا

5)      بررسی و مداخلات ارگونومی در مشاغل صنعتی و غیر صنعتی

6)      کاربرد فناوری های نوین (نانو و بیو)در کنترل آلاینده های هوا

 

1.      Assessing and preventing workplace and traffic accidents

2.      Evaluating and control of harmful physical agents at workplaces

3.      Evaluating and control of harmful biological agents at workplaces

4.      Toxics tracking in the body and biological monitoring

5.      Evaluating and interventing the ergonomics solutions in industrial and non-industrial settings

6.      Advanced technologies (nano and bio-technologies) in controlling air pollution

 

گروه ارگونومی:

1)      طراحی و اجرای مداخلات ماکروارگونومی میکروارگونومی در راستای ارتقاء سلامت و بهره وری

2)      طراحی و پیاده سازی طرح های ارگونومی مشارکتی در سازمان های مختلف

3)      مداخله ارگونومی در حوادث رانندگی

4)      پیشگیری از آسیب های اسکلتی عضلانی مرتبط با کار در صنایع و معادن،ادارات و بخش کشاورزی

5)      نقش ورزش(حرکات کششی و اصلاحی)در پیشگیری از آسیب های اسکلتی-عضلانی ناشی از کار

6)      ارزیابی و طراحی ارگونومیک  ایستگاه های کار در محیطهای صنعتی و اداری

7)      بررسی ابعاد آنتروپومتریکی جمعیت ایرانی و طراحی بانک اطلاعات

8)      طراحی و ساخت وسایل و تجهیزات ارگونومیک در راستای ارتقاء بهره وری و سلامت جامعه

9)      ارزیابی ریسک های ارگونومی در فرآیند های صنعتی،اداری و خدماتی با روش های مختلف آنالیز ریسک (QEC,OWAS,RULA,OCRA,SI,NIOSH,LIFTING,Equation,MAC…..)

10)  تدوین و ارایه استاندارد های ارگونومی در زمینه طراحی و ساخت ابزار آلات و ماشین آلات صنعتی و کشاورزی

11)  ارگونومی شناختی و شناسایی و تجزیه و تحلیل خطاهای انسانی در مشاغل مختلف

12)  بررسی عوامل روانی و اجتماعی محیط کار

13)  مداخله ارگونومی در بخش بهداشت و درمان (بیمارستان ها و مراکز ارایه خدمات بهداشتی)

14)  بررسی وضعیت ارگونومی در صنایع استان همدان،منطقه غرب و کشوری

15)  ارزیابی بار کار فکری (Mental Workload) در مشاغل مراقبتی و اتاق های کنترل صنعتی

16)  ساخت نمونه آزمایشی محصولات مرتبط با ارگونومی (نرم افزاروسخت افزار)وتجاری سازی آن

17)  ارزیابی اقتصادی مداخلات و پروژهای ارگونومی

18)  ارزیابی و مداخلات ارگونومی در مشاغل سنتی مانند قالی بافی،سفالگری،منبت کاری و......

19)  ارگونومی شناختی و مهندسی عملکرد انسان

20)  ارزیابی خستگی شغلی

21)  طراحی و بکارگیری مدل های شبیه سازی در ارگونومی

اولويت هاي پژوهشي گروه HSE:

1.       ارتقاي مدل هاي فرهنگ HSE در محيط هاي كار

2.       ارايه رويكردهاي تلفيقي و بين رشته اي در HSE با هدف ارتقاي سطح كاربرد

3.       پياده سازي روش هاي نوين آموزشي در حوزه هاي فعاليت HSE

4.       يكپارچه سازي و اجراي روش هاي جديد مديريت ريسك در صنايع فرايندي

5.       بررسي تاثيرات زيست محيطي، شغلي و اجتماعي ناشي از فعاليت صنايع آلاينده

6.       ارايه روش هاي بررسي عملكرد HSE صنايع و اثربخشي اقدامات اجرايي

7.       پيشنهاد الگوها، استانداردها و راهنماهاي ملي و سراسري در راستاي مديريت ريسك هاي بارز صنايع مادر

8.       ارتقاي كيفي سيستم هاي مديريت HSE در تاسيسات و صنايع كشور

9.       بررسي تاثير فعاليت هاي صنعتي بر يكديگر در محيط هاي متراكم صنعتي

10.   توليد روش هاي متناسب و بومي تجزيه تحليل حوادث جهت صنايع داخلي

1.      Enhancing HSE clture models at workplaces

2.      Presenting the integrated and inter-desciplines in HSE

3.      Establishing the new training methods in HSE

4.      New risk management approaches in the process industries

5.      Assessing the environmental, occupational and public impacts of industrial activities

6.      Presenting the new approaches for evaluating HSE performance indicators

7.      Producing patterns, standards and guidelines in the direction control od major industrial risks

8.      Improving the quality of the HSE management system in the national facilities

9.      Evaluating the cross-impacts of industries on each other in the compact industrial parks

10.    Producing the new fitted incident analysis techniques

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan