صفحه اصلی > پژوهش > افتخارات پژوهشی 

افتخارات و دستاوردهاي ويژه :

افتخارات ملي

انتخاب طرح برگزیده اساتید قطب به عنوان یکی از 10 طرح حوزه علم و عمل کشوری در سال 1390

افتخارات درون موسسه اي

انتخاب اساتید قطب به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه در طی مدت 7 سال

اختراعات ثبت شده

طراحی و ساخت دستگاه تست گوشی های حفاظت شنوایی        

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan