صفحه اصلی > آموزش > دانشجویان > مهندسی بهداشت حرفه ای > PhD 

 دانشجویان دکتری مهندسی بهداشت حرفه ای شاغل به تحصيل

 ردیف

سال ورود

نام خانوادگي - نام

 1           1394

شهیدی -رضا

2

1394

مهدی نیا - محسن

3

1394

درویشی-ابراهیم

4

1393

عليايي-محمد

5

1393

پروري اكبرابادي-روح اله

6

1393

محمدي-پژمان

7

1393

عباسي نيا - مرضيه

8

1392

آقائي- حامد

9

1392

شفيعي مطلق- مسعود

10

1392

عسكري پور _طالب

11

1392

ابوالحسن نژاد-وحيده

12

1392

عباسي-علي محمد

13

1391

قاسمي- فخرالدين

14

1391

همت جو - رسول

15

1391

سليماني - اسماعيل

16

1390

قمري - فرهاد

17

1390

كاظمي - رضا

18

1390

تاجيك - ليلا

19

1390

جعفري ميمندي - سعيد

20

1390

رحيمي - جمشيد

21

1389

كمالي نيا - مجتبي

22

1389

سلطان زاده - احمد

23

1389

ابراهيمي - حسين

24

1389

فلاحي - مجيد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan