Chairman :

Professor Abdulrahman Bahrami

Members:

  Professor Majid Motamedzadeh
professor Rostam Golmohammadi

Professor Iraj Mohammadfam

Professor Farshid Ghorbani

Dr. Omid Kalatpour
 Dr. Mohammad Javad Assari
Dr. Mohsen Aliabadi
Dr. Rashid Heydari Moghadam
Dr. Mostafa Mizaei
Dr. Mohammad Babamiri


                   values                        vision                      mission        

 • آموزش پایگاه استفاده از اطلاع رسانی wiser
  آموزش پایگاه استفاده از اطلاع رسانی wiser

 • آموزش اصول ارزیابی مواجهه شغلی صدا در محیط کار
  آموزش اصول ارزیابی مواجهه شغلی صدا در محیط کار توسط دکتر محسن علی آبادی

 • کارگاه اصول ومبانی طراحی سیستم های تهویه صنعتی
  کارگاه اصول ومبانی طراحی سیستم های تهویه صنعتی با همکاری معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی همدان و قطب علمی آموزشی مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت همدان ،برگزار شد.

 • کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای
  کتاب کلیات مهندسی بهداشت حرفه ای که توسط گروهی از اساتید برجسته بهداشت حرفه ای کشور تدوین شده است در دانشگاه علوم پزشکی شیراز رونمایی شد.

 • حدود مجاز مواجهه شغلی، ویرایش 1395 منتشر شد.
  حدود مجاز مواجهه شغلی، ویرایش 1395 منتشر شد. این حدود مجاز توسط قطب علمی بهداشت حرفه ای کشور و با همکاری اساتید برجسته هر حوزه تهیه شده است. جهت دریافت این کتاب لینک زیر مراجعه بفرمایید.

COPY RIGHT

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan