صفحه اصلی > آموزش > کارگاهها و آزمایشگاهها > کارگاه ایمنی شیمیایی 

کارگاه ایمنی شیمیایی

    سرپريت فني:

  دکتر امید کلات پور


    كارشناس:

    خانم مهندس کرمی  

    داخلی 222

 


تلفن: 8-38276295  

داخلي:222

 

 

 

 

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan