صفحه اصلی > پژوهش > مقالات قطب > مقالات فارسی > دکتر گلمحمدی 

1-    گلمحمدی, رستم, علی آبادی, درويشی, ابراهيم. اتاقک سازی به منظور کنترل صدای دستگاه دمنده هوا در يک صنعت فولاد. مجله سلامت کار ایران. 2014 Jun 15;11(2):1-2.

2-    محمدفام, ايرج, باستانى, سوسن, اسحاقى, گلمحمدى, رستم, ساعى, على. ارزيابى تعاملات كارى اعضاى تيم واكنش اضطرارى با استفاده از تحليل شبكه اجتماعى. فصلنامه بهداشت و ايمنى كار.1393 4 (3)

3-    چهاردولى, سميه, معتمدزاده, مجيد, حميدى, يداله, گلمحمدی, رستم, سلطانیان, عليرضا. بررسى ارتباط طراحى شغل، عملكرد و رضايت شغلى در كاركنان بانك. فصلنامه بهداشت و ايمنى كار.1393

4-    فقيه, محمد امين, معتمدزاده, مجيد, گلمحمدی, رستم, فردمال, محمدی, حيدر, گرگز, عبدالمجيد. بررسی ارتباط بين درد و ناراحتی با مرخصی استعلاجی در صنعت خودروسازی. مجله سلامت کار ایران. 2014 Nov 15;11(4):56-66.

5-    باروني زاده زينب, معتمدزاده مجيد, گل محمدي رستم, كسرايي شاهين, and فردمال جواد. "بررسي شاخص فشار وضعيتي با استفاده از روش LUBA و شيوع اختلالات اسكلتي عضلاني در دندان پزشكان، مجله مهندسي بهداشت حرفه ای." 27-36.

6-    گل محمدي رستم, محمدفام ايرج, شفيعي مطلق مسعود, and فردمال جواد. ارتقاء روش فرانك و مورگان براي ارزيابي ريسك حريق صنعتي، فصلنامه بهداشت و ايمنى کار،1392 1-10.

7-    گلمحمدی ر, علی آبادی م, درویشی ا, Golmohammadi R, Aliabadi M, Darvishi E. بررسی آلودگی صدای کوره بلند در يك صنعت فولاد به منظور کنترل صدا. تحقیقات نظام سلامت. 2014 Feb 24;9(11):1263-72.

8-    گل محمدي رستم, شفيعي مطلق مسعود, جمشيدي راستاني مهدي, سليمي نسيم, and ولي زاده زهرا. "ارزيابي روشنايي مصنوعي داخلي و محوطه اي در محيط کاري بيمارستان هاي شهر همدان."1392 47-56.

9-    کرمی, گلمحمدی, رستم, حیدری پهلویان, حیدری مقدم, رشید, پورالعجل. بررسی اثر نور روز بر سلامت روانی سالمندان. مجله ارگونومی. 2013 Dec 15;1(2):49-55.

10-                       کلاتپور, محمدفام, ختن لو, گلمحمدی, رستم. توسعه یک پایگاه دانش برای تجزیه و تحلیل حوادث فرایندی. مجله سلامت کار ایران. 2013 Nov 15;10(4):9-15.

11-                       گلمحمدی, رستم, ابراهيمی, حسين, فلاحی, مجيد, سلطان زاده, موسوی, سعيد. بررسی ميدانهای الکترومغناطيس با فرکانس خيلی پايين (ELF) ساطع شده از لپ تاپ های متداول. بهداشت و ایمنی کار. 2014 May 15;4(1):11-20.

12-                       معتمدزاده مجيد, توكلي معصومه, گل محمدي رستم, and مقيم بيگي عباس. "بررسي پايايي چك ليست ارگونوميكي ايالت واشنگتن با روش توافق بين مشاهده كنندگان در دو گروه متخصص و غيرمتخصص در ارگونومي."1393 67-73.

13-                       گل محمدي رستم, كمالي نيا مجتبي, عابدي كمال الدين, كريمي سارا, and اسحاقي محبوبه. "مطالعه ميدان هاي الكترومغناطيس تلفن هاي همراه متداول و برخي علائم خودگزارش شده كاربران."1393 1-8.

14-                       رستم گلمحمدی ، نيلوفرداميار ، ايرج محمدفام ، جوادفردمال، بررسي ارتباط بين وضعيت مواجهه با صدا و استرس شغلي مؤثر بر اعمال ناايمن و حوادث رانندگي در رانندگان اتوبوسهای شهری همدان در سال 1390 ،سلامت کار ايران،1393

15-                       جهانگيری, گلمحمدی, رستم, علی آبادی. تعيين منابع اصلی مولد صدا در تجهيزات توربين در يک نيروگاه حرارتی توليد برق. بهداشت و ایمنی کار. 2014 Sep 15;4(3):13-22.

16-                       گلمحمدی, عزیزی, مهتاب, علیآبادی, خلیلی. بررسی مؤلفههای اپتیکی لامپ های فلورسنت فشرده متداول. مجله مهندسی بهداشت حرفه ای. 2014 Sep 15;1(2):37-46.

17-                       Zamanian Z, Golmohamadi R, Abedini R, Hossinzadeh K, Soltanzadeh A, Ghiasvand R, زمانیان ز, گلمحمدي ر, عابدینی ر, حسینزاده ک, سلطانزاده ا. تأثیر استعمال سیگار بر افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا. تحقیقات نظام سلامت. 2013 Aug 25;9(6):640-7.

18-                       علي عربيان فرشيد, معتمدزاده مجيد, گل محمدي رستم, مقيم بيگي عباس, پيرحياتي فرشته. بررسي تاثير مداخله ارگونومي بر اختلالات اسکلتي-عضلاني کارکنان بيمارستان عليمراديان نهاوند. 1392، 23-32

19-                       Mohammadi H, Bayat H, Soltanian A, گلمحمدی ر, محمدی ح, بیات ه, سلطانیان ع. ارزیابی و کنترل آلودگی صدای مولدهای دیزلی برق جوشکاری در کارگاههای ساختمانسازی شهر همدان. تحقیقات نظام سلامت. 2012 May 3;7(6).

20-                       اسحاقی, گلمحمدی, رستم, رياحی خرم. اولويت بندی روشهای کنترل صدا در شرکت شيشه همدان با استفاده از فرايند تحليل سلسله مراتبی (AHP). بهداشت و ایمنی کار. 2012 May 15;2(1):75-84.

21-                       مجيد بياتيان، عبدا ر لحمن بهرامي، رستم گلمحمدي و فرشيد قرباني . مطالعه تأثير شارژ الكتريكي قطرات آب بر راندمان اسكرابر مه پاش در حذف ذرات فلدسپار. مجله سلامت كار ايران.  1390 ، 61-68 :(4)8

22-                       سهرابي محمدصادق, معتمدزاده مجيد, گل محمدي رستم, and مقيم بيگي عباس. "استفاده از شبيه ساز رانندگي بمنظور ارزيابي زمان واکنش راننده به دو نوع چراغ ترمز."1392  1-10.

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan