صفحه اصلی > پژوهش > مقالات قطب > مقالات فارسی > دکتر قربانی 

1-    Rastani MJ, Shahna FG, Bahrami A, Hosseini S. ارزیابی کارایی سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار Fe2O3 منتشره در هوای محیطی واحد سرند اکساید صنعت فولاد. مجله دانش و تندرستي. 2014 Sep 21;9(4):68-75.

2-    حسين امجد سردرودي، فرشيد قرباني شهنا ، عبدالرحمن بهرامي، جواد فردمال. بررسي عملكرد الكتروسيكلون در جمعآوري ذرات هوابرد زير يك ميكرومتر سيليس. مجله سلامت و محيط.1392 6(1): 45-54  .

3-    ايرج محمدفام، حيدر محمدي، فرشيد قرباني شهنا، علي رضا سلطانيان. ارائه الگويي جهت انتخاب مبتني بر شايستگي مديران ايمني، بهداشت و محيط زيست. فصلنامه بهداشت و ايمني كار، 1392 ،1-10 :(1)3

4-    MJ Rastani, FG Shahna, A Bahrami, S Hosseini ارزیابی کارایی سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار Fe2O3 منتشره در هوای محیطی واحد سرند اکساید صنعت فولاد، مجله دانش و تندرستي 9 (4), 68-75

5-    دكتر محمدرضا سمرقندي، سيدعليرضا بابايي، دكتر قربان عسگر ، دكتر فرشيد قرباني شهنا. بررسي كارايي فرآيند ازن زني كاتاليزوري با استفاده از كربوسيو در حذف بنزن از جريان هواي آلوده. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان. 20(4) : 303-311

6-     ايرج محمدفام، حيدر محمدي، فرشيد قرباني شهنا، علي رضا سلطانيان. ارائه الگويي جهت انتخاب مبتني بر شايستگي مديران ايمني، بهداشت و محيط زيست. فصلنامه بهداشت و ايمني كار، 1392 .1-10 :(1)3

7-    ايرج محمدفام، فرشيد قرباني شهنا، عليرضا سلطانيان، مژگان اردستاني. كاربرد تكنيك دات موكراسي در تدوين راه كارهاي مناسب براي مديريت رفتارهاي ناايمن. فصلنامه بهداشت و ايمني كار، 1391 ،2(4)

8-    E Hoseinzadeh, MR Samarghandy, F Ghorbani Shahna, G Roshanaei, ...بررسی میزان پراکنش ذرات معلق (5/2PM، 10PM و TSP) در ایستگاه‌های مرکزی اتوبوس شهری همدان و میزان مواجهه با آن‌ها تحقیقات نظام سلامت 8 (7), 1245-1254

9-    فرشيد قرباني شهنا، محبوبه اسحاقي، طاهره دهقان پور، زهره كرمي. بررسي ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي با فركانس هاي بي نهايت كم در پستهاي فشار قوي برق همدان و اثرات آن بر شاغلين. 1390،8(3):61-71

10-                        مجيد بياتيان، عبدا ر لحمن بهرامي، رستم گلمحمدي و فرشيد قرباني . مطالعه تأثير شارژ الكتريكي قطرات آب بر راندمان .61-68 :(4)8 ، اسكرابر مه پاش در حذف ذرات فلدسپار. مجله سلامت كار ايران. 13

11-                        بیاتیان م, بهرامی ع, عبدالرحمن, گلمحمدی, رستم, قربانی شهنا, فرشید. مطالعه تأثیر شارژ الکتریکی قطرات آب بر بازده اسکرابر مه پاش در حذف ذرات سیلیس. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست. 2011 Dec 22;13(4):15-26.

12-                        مقصودي مقدم روح اله, بهرامي عبدالرحمان, محجوب حسين, and قرباني فرشيد. "ارزيابي آلاينده هاي بنزن، تولوئن و گزيلن در هواي مجتمع پتروشيمي بندر ماهشهر در سال 88-1387." مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام. 49-59.

13-                        فرشيد قرباني شهنا، فريده گلبابائي، جواد حامدي . بيورآكتور امولسيوني: فن آوري نوين در تصفيه زيستي تركيبات آلي فرار هوا. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان. 1389، .5-16 :(1)17

14-                        رستم گلمحمدي، فرشيد قرباني، حسين محجوب ، زهره دانش مهر . شاخصهاي آلودگي صدا و خصوصيات آكوستيكي بناي

15-                        مدارس شهر تهران. فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست. 1389 ،12)1 :(38-29

16-محسن علي آبادي، عبدالرحمن بهرامي، فريده گلبابائي، فرشيد قرباني. بررسي مقايسه اي بازده سيكلون ، اسكرابر مه پاش

17-                        و سيستم تلفيقي سيكلون- اسكرابر در كنترل ذرات سيليس هواي كارگاه هاي سنگ كوبي. فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست1389، 71-77 :(2)12

18-                        فرشيد قرباني شهنا و محسن رحيمي نژاد . بررسي تأثير گراديان دمايي و ا ينرسي سيال بر جريان آكوستيكي در يك موج ايستا و كاربرد آن در موتورها و يخچالهاي ترموآكوستيكي. فصلنامه علوم و تكنولوژي محيط زيست.1387، 10(2):113-125

19-                        فرشيد قرباني. افت شنوايي ناشي از صدا و رابطة آن با سابقه كار و دوز صدا در يكي از صنايع توليدي مواد شوينده. مجله

20-                        علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين. 1385 ،12(1).

21-                        فرشيد قرباني، احمد جنيدي جعفري، رسول يوسفي مشعوف، محمد محسني و جواد شيرازي. بررسي تنوع و تراكم بيوآئروسل هاي اتاقهاي عمل بيمارستانهاي آموزشي همدان . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي همدان.1385،13(2)،64-70

22-                        فرشيد قرباني، فریده گلبابايي. ارائه طرح سيستم تهويه موضعي به منظور كنترل آلودگي هوا در كارگاه پرس صنعت توليد قطعات پلاستيكي. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد.1383 12(1)

23-                        فرشيد قرباني شهنا، ايرج محمدفام و فريده قلاوند. شدت ميدان الكترومغناطيسي رايانه هاي دانشگاه و علوم پزشكي همدان و تأثير آن بر سلامت كاربران. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان.1383،9(1): 22-13

24-                        عبدالرحمن بهرامي، فرشيد قرباني . بررسي تغييرات ظرفيت هاي ريوي در كارگران سنگ بري و سنگ كوبي . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي سبزوار. 1379 ،7(4).

25-     فرشيد قرباني. بررسي حوادث كارخانجات استان همدان. فصلنامه پژوهان. 1376 ،1(3) :(5-1.

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan