صفحه اصلی > پژوهش > مقالات قطب > مقالات فارسی > دکتر عصاری 

1-     عراقچیان فاطمه، نادي ابراهيم، عصاري محمد جواد، بررسی سطح سرمی دیگوکسین در بیماران بستری در بیمارستان اکباتان همدان، نسیم دانش (مجله علمي دانشکده پرستاری و مامائی همدان) 1390

2-     نادي ابراهيم، عصاري محمد جواد، زمانيان عباس، بررسي ارتباط بين برخي از اختلالات اسپيرومتريك با غلظت متيل متاكريلات هواي لابراتوارهاي ساخت پروتز متحرك دندان شهر همدان، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان،1389; 1(17)

3-     كسرائي شاهين، عصاري محمد جواد، عبدالصمدي حميد رضا، ماني كاشاني خسرو، عرب زاده سوما ، بررسي اثر كرباميد پراكسايد 16% Nite White بر آزاد سازي جيوه از آمالگام هاي ايراني و خارجي با ذرات كروي و مخلوط به روش جذب اتمي بخار سرد جيوه ، مجله دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 1386; 4(20): 275-268

4-     جنيدي جعفري احمد، عصاري محمد جواد، صارمي مهري، اندازه گیری بعضی از آلاینده های هوای خروجی از زباله سوزهای بیمارستانی در شهر همدان در سال 1380 ، مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، 1384;49(15): 102-95

5-     خاموردي زهرا، عصاري محمد جواد، ملكي كيكاوس، بررسی میزان جیوه ادرار دندانپزشکان شهرستان همدان با سابقه کاری بیش از چهار سال، مجله دندانپزشكي جامعه اسلامي دندانپزشكان،1383; 2(16): 42-48

6-      بهرامي عبدالرحمن، محجوب حسين، عصاري محمد جواد،.بررسی تغییرات فنل ادرار و غلظت بنزن در هوای تنفسی کارگران پمپ بنزین، مجله ارومیه دانشگاه علوم پزشکی، 1382; 2(16): 42-48

7-     بررسی غلظت بعضی از هیدروکربن های موجود در هوای شهر همدان در تابستان و پاییز 1380 فصل نامه علمي پژوهشي بهبود جنيدي جعفري احمد، عصاري محمد جواد 7 2 54-45 82

8-     بررسی ترکیبات تک حلقه ای آروماتیک منتشره در محیط پمپ بنزین ها و هوای شهر همدان مجله پژوهش در علوم بهداشتي بهرامي عبدالرحمن،  محجوب حسين، عصاري محمد جواد           1 2 17-11  80

9-      تغییرات اسید هیپوریک ناشی از متابولیک تولوئن در ادرار کارگران پمپ بنزین مجله علمي دانشگاه علوم  پزشكي قزوين بهرامي عبدالرحمن، محجوب حسين، عصاري محمد جواد18 22-17 80

 

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan