صفحه اصلی > آموزش > دوره های آموزشی قطب > آموزش مجازی > آموزش ارزیابی مواجهه شغلی صدا (دکتر علی آبادی) 

دوره آموزشی اصول ارزیابی مواجهه شغلی صدا در محیط کار

مدرس دوره : دکتر محسن علی آبادی عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت همدان

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

فایل آموزشی pdf

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan