صفحه اصلی > خدمات 

معرفي توانمندي ها و قابليت هاي قطب علمي و آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي كشور

(Center for Excellence of Occupational Health (CEOH

در راستاي دستيابي به اهداف و ماموريت قطب، توانمندي ها و قابليت هاي زير به عنوان بخشي از خدمات قابل ارايه توسط قطب معرفي مي گردند.

1. برگزاري دوره هاي پيوسته تخصصي ايمني و بهداشت:

يكي از اهداف اصلي قطب، ارتقاي سطح كيفي و كمي ايمني و بهداشت حرفه اي در سطح كشور است. بر همين اساس، قطب بهداشت حرفه اي كشور، اقدام به برگزاري دوره هاي تخصصي ايمني و بهداشتي مي نمايد. اين دوره ها بصورت In-house برگذار شده و افراد متقاضي پس از گذراندن كورس هاي تعريف شده از قطب علمي و آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي كشور گواهينامه رسمي دريافت مي نمايند.

سطوح مختلفي كه براي اين منظور طراحي شده اند عبارتند از:

-   دوره ويژه كارشناسان بهداشت كار

-   دوره ويژه كارشناسان ايمني

-   دوره ويژه كارشناسان مديريت بحران

-   دوره ويژه مديران HSE

-    دوره ويژه مدرسان ايمني و بهداشت

-   دوره ويژه آتش نشانان

هر سطح آموزشي از چندين دوره آموزشي تعريف شده تشكيل شده و صدور گواهينامه منوط به اخذ نمره قبولي از آزمون تمام دوره ها مي باشد. در صورت نياز به دريافت اطلاعات بيشتر و طرح درس كورس هاي تعريف شده به سايت قطب مراجعه بفرماييد.

2. برگزاري دوره هاي آموزشي درخواستي:

اين مرکز آمادگي برگزاري دوره هاي درخواستي سازمان ها و صنايع را در بالاترين سطح كيفيت دارا مي باشد.

3. ارايه خدمات مشاوره اي:

مشاوره در خصوص استقرار سيستم هاي مديريتي، كنترل خطرات و مديريت ريسك، اندازه گيري و كنترل عوامل زيان آور محيط كار و بيماري هاي شغلي، طرحريزي شرايط اضطراري و مديريت بحران، اصلاحات ارگونوميكي در محيط، شناسايي، ارزيابي و كنترل مشكلات و خطرات شغلي و... از جمله اين حوزه هاي كاري اند.

4. شناسايي و ارزيابي خطرات:

قطب علمي و آموزشي كشور آمادگي ارزيابي و بررسي ريسك ها و خطرات فيزيكي، شيميايي، ايمني و ارگونوميكي را داشته و اين امر با تجهيزات و وسايل نمونه برداري، ارزيابي و كنترل پيشرفته قطب محقق مي گردد.

5. برگزاري آموزش هاي موردي: بسته به نيازهاي روز جامعه صنعتي و شغلي، قطب علمي و آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي كشور نسبت به برگزاري دوره هاي خاص و موردي اقدام مي كند. اين دوره ها در سطوح عالي و تخصي برگزار شده و اطلاع رساني آن از طريق وبسايت قطب خواهد بود.

6. برگزاري همايش ها و نشست هاي تخصصي:

در صورت تمايل و اسپانسري صنايع، قطب اين آمادگي را دارد كه نشت ها و همايش هاي تخصصي در زمينه ايمني و بهداشت برگزار نمايد.

7. برگزاري آموزش هاي مجازي:

در صورت تمايل صنايع و سازمان ها، پتانسيل برگزاري دوره هاي آموزشي (پيوسته و موردي) بصورت مجازي (شامل آفلاين و آنلاين) وجود دارد.

8. تهيه نرم افزارهاي تخصصي:

با توجه به امكانات نرم افزاري و سخت افزاري قطب، در صورت تقاضا، امكان تهيه نرم افزارها و اپليكيشن هاي ايمني و بهداشت مورد نياز صنايع وجود دارد.

9. تدوين برنامه هاي بهبود و تعالي سلامت شغلي:

برنامه ريزي و مشاوره در زمينه ارتقاي وضعيت سلامت و ايمني كاركنان و بهبود مستمر در اين زمينه. ارتقاي فرهنگ ايمني، مشاركت و مشاوره در اين حوزه جاي دارند.

10. ارايه خدمات پژوهشي:

اجراي فعاليت هاي علمي و پژوهشي در زمينه هاي تهويه و كنترل آلاينده ها، روشنايي، صدا و ارتعاش، پرتوها، ارگونومي، ايمني، شرايط اضطراري و مديريت بحران، سم شناسي و...

11. تهيه مستندات علمي و اجرايي:

اين قطب آمادگي تهيه مدارك و مستندات سيستميك، تهيه طرح ها و پلن ها، دستورالعمل هاي عملياتي و ساير مستندات لازم جهت راهبري صحيح سيستم ايمني و بهداشت را دارا مي باشد.

12. مميزي ها و عيب يابي سيستم ها:

قابليت برگزاري مميزي در زمينه هاي مديريت ايمن، بهداشت و مديريت بحران و شرايط اضطراري و عيب يابي سيستم در قطب وجود دارد.


لطفا در صورت تمايل به دريافت خدمات با قطب تماس بگيريد.

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan