صفحه اصلی > عضویت 

عضویت در قطب بهداشت حرفه ای

عضویت کارشناسان :

كارشناسان محترم ايمني و بهداشت حرفه اي مي توانند با دريافت فرم پيوست، تكميل و ارسال آن به ايميل قطب به عضويت افتخاري قطب در آمده و از مزاياي عضويت در قطب بهره مند شوند.

   دانلود : فرم عضويت كارشناسان.docx          حجم فایل112KB

عضویت اعضای هیات علمی :

همكاران عضو هيات علمي دانشگاه هاي كشور كه تمايل به عضويت در قطب علمي و آموزشي مهندسي بهداشت حرفه اي كشور دارند مي توانند فرم پيوست را تكميل كرده و به ايميل قطب ارسال نمايند. توضيحات بيشتر در همين فرم شرح داده شده است.

   دانلود : فرم عضويت اعضاي قطب.docx           حجم فایل 112 KB

مالکیت معنوی

تمامی حقوق این سایت متعلق به قطب بهداشت حرفه ای کشور و دانشگاه علوم پزشکی همدان می باشد

Copyright ©2014-2015 University of Medical Science of Hamedan